दोन दिवसात 571 बुलेटवर कारवाई

फाटक्या आवाजातील बुलेट विरोधात खालील व्हॉट्सअँप नंबरवर करा तक्रार.


पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हददीत मोटर सायकलच्या विशेषतः बुलेटच्या सायलेन्सरमध्ये फेरबदल करून अनेक वाहनचालक मोटर वाहन कायदा कलम १९८ अन्वये उल्लंघन करत आहेत.

तसेच शहरातील अनेक वस्त्यांमध्ये दिवस, रात्र असे फेरबदल केलेले सायलेन्सर असलेले वाहन वापरून कर्णकर्कश आवाज करून ध्वनी प्रदूषणात भर टाकत आहेत.

अशी मोटरसायकल चालवणारे वाहनचालकांवर कारवाई करण्यासाठी पुणे शहर वाहतूक शाखेतर्फे संपूर्ण पुणे शहरात विशेष मोहिम सुरू करण्यात आली आहे.

दि. 8 , 9फेब्रुवारी रोजी वाहतूक पोलीसांनी फेरबदल केलेले सायलेन्सर असलेले मोटर सायकल वाहनचालकांवर कारवाई करून एकूण ५७१ मोटार सायकलचे सायलेन्सर काढून घेण्यात आलेले आहेत.

🖕 Click Here

यामध्ये विमानतळ, हांडेवाडी, कोरेगाव पार्क, डेक्कन, भारती विदयापीठ तसेच हडपसर वाहतूक विभागांत सर्वात जास्त कारवाइ करण्यात आल्या आहेत.

तरी पुणे शहर वाहतूक शाखेतर्फे नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, पुणे शहर आयुक्तालयाचे हददीत अशा फेरबदल केलेल्या सायलेन्सर लावलेल्या मोटरसायकल चालवताना वाहनचालक आढळून आल्यास त्याची माहिती पुणे शहर वाहतूक शाखेच्या व्हॉटसअॅप क्र. ८०८७२४०४०० यावर वाहन क्रमांक व लोकेशनसह कळवावी. त्यांचेवर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच अशा प्रकारचे सायलेन्सर विकणा-या दुकानदारांवर सुध्दा कारवाई करण्यात येईल.

🖕 Click Here